Skjulte algoritmer

Lige nu fejrer algoritmerne deres indtog i alle sektorer af samfundslivet: de sociale medier, sundhedsplatformen, hospitalernes diagnostiske systemer, bilindustrien, det omorganiserede skattevæsen, ældreforsorgen, database-marketing og ikke mindst nye managementprincipper i den offentlige sektor − principper, der markedsføres under betegnelsen “afbureaukratisering”.

 

Hvad handler arrangementet om?

Selvom opmærksomheden på algoritmernes autoritet er vokset, finder størsteparten af hele denne udvikling upåagtet sted og uden nogen form for eftertænksom debat om de etiske og samfundskulturelle perspektiver.

Det råder ny bog bod på. Deltag i debatten, når vi med udgangspunkt i bogen ”De skjulte algoritmer” ser nærmere på disse perspektiver.

 

Læs mere og tilmeld dig 

Arrangementet er for medlemmer af Djøf.