William Sejr-Sørensen


Udgivelser

Indsamlingsloven

med kommentarer

Der indsamles hvert år mere end 300 mio. kr. fordelt på mere end 500 indsamlinger. En succesfuld indsamling afhænger i høj grad af tillid og god omtale. Selv mindre ulovligheder kan give dårlig presseomtale og skade tilliden til indsamleren og derfor har både indsamlere og donorer stor interesse i, at de til enhver tid gældende regler for indsamlinger følges. Reglerne for- og kravene til disse indsamlinger blev ændret væsentligt med indsamlingsloven fra 2014. Såvel de nye som de tidligere regler har kun i meget begrænset omfang været behandlet i den juridiske litteratur.

Indsamlingsloven med kommentarer er den juridiske håndbog for organisationer og rådgivere mv., når der skal tilrettelægges og gennemføres offentlige indsamlinger. Indsamlingsloven, dens anvendelsesområde samt kravene til de omfattede indsamlinger gennemgås udførligt. Derudover beskrives Indsamlingsnævnets rolle og grænserne for dets kompetencer i forbindelse med dets tilsyn af de mange indsamlinger, som hvert år gennemføres. Bogen indeholder samtidig en gengivelse af de særlige regler for almenvelgørende og almennyttige organisationer på indsamlingsområdet såvel som på skatteområdet. 

Om forfatterne

Poul Erik Lytken er specialkonsulent i Skatteministeriets departement, Lovgivning og Økonomi, Ejendomme, Boer og Gæld. Læs mere om Poul Erik Lytken.

William Sejr-Sørensen er fungerende advokat hos Bech-Brun, hvor han rådgiver store og mellemstore danske selskaber om danske og internationale skatteforhold samt om moms. Læs mere om William Sejr-Sørensen.

Se flere titler inden for forfatnings- og forvaltningsret
Læs mere
Udgave 01, 2015 | 110 sider | ISBN 9788757434385

Pris

E-bog Papirbog
292,50 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
234,00 kr 260,00 kr