Vagn Greve


Udgivelser

Criminal Law in Denmark

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this book provides a practical analysis of criminal law in Denmark. An introduction presents the necessary background information about the framework and sources of the criminal justice system, and then proceeds to a detailed examination of the grounds for criminal liability, the justification of criminal offences, the defences that diminish or excuse criminal liability, the classification of criminal offences, and the sanctions system.

Co-published with Wolters Kluwer Law & Business

Udforsk flere bøger inden for strafferet
Læs mere
Udgave 04, 2014 | 300 sider | ISBN 9788757431322

Pris

Papirbog
630,00 kr
Medlemspris
504,00 kr

Forbryderen: Medmenneske eller fjende?

- og andre artikler

Bogen rummer forfatterens artikler om kriminalpolitiske spørgsmål og strafferetlige emner skrevet over en længere årrække. Forfatter Vagn Greve har samlet artiklerne med fokus på betragtningen af forbryderen som medmenneske eller fjende. En stor del af disse artikler er trykt i publikationer, som er svært tilgængelige for de fleste.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 420 sider | ISBN 9788757431568

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

Kommenteret Straffelov

Almindelig del

Denne bog tager form af kommentar til den danske straffelov og gennemgår de forskellige aspekter af straffeloven. Kommentarerne er ajourført til og med de straffelovsændringer, der blev foretaget i foråret 2013. Bogen belyser de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Foruden bl.a. en gennemgang af de forskellige straffe, betingede domme og samfundstjeneste er der også inkluderet et sagsregister.

Lovkommentaren er hovedsageligt rettet mod praktiserende jurister og studerende ved de juridiske læreranstalter.

Læs mere
Udgave 10, 2013 | 605 sider | ISBN 9788757425024

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr

Træk af Kolonistrafferetten

- i komparativ belysning

At sammenligne kolonimagterne gennem tiden er interessant i det mangeartede tilgange til slaver og indfødte, egen stormagtsopfattelse og håndhævelse af de forskellige retssystemer har haft betydning for, udviklingen af kolonierne og kolonimagterne.

Vagn Greve beskriver i denne bog slaveri i kolonierne, kolonimagternes forskellige tilgange til territorierne og epokegørende situationer for derigennem at redegøre for den strafferetlige udvikling, der skete i og udenfor kolonierne. Undervejs bliver læseren forsynet med mange eksempler, der illustrer den enten brutale eller den ikke-eksisterende kolonistrafferet.

Bogen indeholder - foruden en generel historisk gennemgang af kolonivæsenet - en beskrivelse af strafferetsudviklingen i Vestindien og Grønland – set ud fra et dansk perspektiv. Vagn Greve fortæller fx om den manglende strafferet i Grønland helt frem til 1954, og derigennem får læseren en god forståelse for, hvordan grønlandsk strafferet er indrettet i dag.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 160 sider | ISBN 9788757429046

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 200,00 kr

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

Denne ajourførte 7. udgave af Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten giver i en letlæselig form en præcis redegørelse for de generelle regler om strafansvar, kravene om lovhjemmel, uagtsomhed og forsæt, selskabsansvar, forsøg og medvirken alt relateret til erhvervslivets kriminalitet.

Insiderhandel, mandatsvig, databedrageri og anden økonomisk kriminalitet har stor betydning for erhvervslivet og for samfundet. Hvad er kriminaliseret, og hvor ligger strafansvaret, når to virksomheder fusionerer? Dette, samt mange andre relevante spørgsmål, får du svar på i denne bog.

Bogen er velegnet som lærebog ved universiteter og handelshøjskoler, men er også skrevet så den kan læses af den erhvervsleder, der ønsker at vide mere om erhvervslivets strafferet.

Læs mere
Udgave 07, 2011 | 279 sider | ISBN 9788757418132

Pris

E-bog Papirbog
486,00 kr 540,00 kr
Medlemspris Medlemspris
388,80 kr 432,00 kr

Studien zum dänischen Strafrecht

Studies in Danish Criminal Law
Læs mere
Udgave 01, 2011 | 220 sider | ISBN 9788757494228

Pris

E-bog
315,00 kr
Medlemspris
252,00 kr

Statens Penge - Statens straf

Træk af den danske fiskalsstrafferets historie 1732-1932
Læs mere
Udgave 01, 2011 | 312 sider | ISBN 9788757494266

Pris

E-bog
0,00 kr
Medlemspris
0,00 kr

Forbrydelserne

Indføring i specialstrafferetten

Bogen her er en letlæselig gennemgang af de vigtigste forbrydelser: drab, vold, voldtægt, tyveri, bedrageri, EU-svig, spritkørsel, narkotikahandel m.fl. Den kan bruges såvel af den jurastuderende, som hurtigt vil skaffe sig et overblik, som af andre, der ønsker at forstå, hvad der gemmer sig bag de juridiske fagudtryk.

Læs mere
Udgave 03, 2011 | 103 sider | ISBN 9788757425185

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 155,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 124,00 kr

Sider