Per V. Freytag


Strategisk in- og outsourcing

Den enkelte virksomhed påvirkes og påvirker det netværk, som den er en del af, og omdrejningspunktet for samarbejdet er de aktiviteter, som den enkelte virksomhed i netværket udfører. Aktiviteter kan flyttes frem og tilbage i netværket, nye aktiviteter kan komme til eller aktiviteter kan holde op med at blive udført. Bogen repræsenterer en forståelsesramme for aktivitetsdelingen inden for forsyningskæden - udviklet i samspil med en række danske produktionsvirksomheder.

Den udviklede forståelsesramme for dynamisk in- og outsourcing rejser en række spørgsmål:

  • Hvori består virksomhedens mål og betydning i netværket?
  • Hvordan kan aktiviteter, virksomheden selv udfører, overvåges på en hensigtsmæssig måde?
  • Hvordan kan aktiviteter, virksomheden outsourcer, lægges ud på en hensigtsmæssig måde?
  • Hvordan kan aktiviteter, som er lagt ud, overvåges på en hensigtsmæssig måde?
  • Hvordan kan aktiviteter, virksomheden insourcer, trækkes hjem på en hensigtsmæssig måde
  • Hvordan kan der foretages en overvågning af, om der er nye aktiviteter, virksomheden bør løse i fremtiden?

Bogen giver en række bud på, hvordan disse spørgsmål kan besvares - både igennem empiriske erfaringer, som er indhøstet ved at arbejde sammen med en række virksomheder og ved mere generelt at sætte spørgsmålene i forhold til den viden, som findes på området.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 176 sider | ISBN 9788757409062

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr