Thorkil Juul


Udgivelser

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Med kommunalreformen sker der store forandringer i kommunernes opgavesammensætning og finansiering. Samtidig oprettes nye regioner med et helt nyt finansieringssystem.

Bogen indeholder en samlet præsentation af kommunernes og regionernes økonomi efter kommunalreformen:

- Flytningen af ressourcer fra den gamle til den nye struktur

- Kommunernes fremtidige udgiftssammensætning og vigtigste finansieringskilder, herunder det nye tilskuds- og udligningssystem

- Regionernes udgiftssammensætning og finansiering samt systemet med opdelingen af regionernes økonomi i tre adskilte dele

- Samspillet mellem kommuner og region

- Bevillingsreglerne

- Budgetlægning og regnskabsaflæggelse

- Kommunernes og regionernes øvrige økonomiforvaltning, herunder revisionens opgaver

- Servicestrategier med udbudspolitik

- Budgetsamarbejdet mellem staten, kommunerne og regionerne

Bogens forfatter, Thorkil Juul, er afdelingschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og har været ministeriets medlem af Strukturkommissionen.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 288 sider | ISBN 9788757415780

Pris

E-bog Papirbog
459,00 kr 510,00 kr
Medlemspris Medlemspris
367,20 kr 408,00 kr