Thorbjørn Sofsrud


Udgivelser

Bestyrelsens beslutning og ansvar

PRESSEMEDDELELSE oktober 1999

Betyrelsens beslutning og ansvar giver en model til bedømmelse af bestyrelsesmedlemmers erstatningsansvar. På grundlag af de karakteristiske træk ved beslutninger anviser forfatteren tre fokuspunkter, som udgør de afgørende spørgsmål ved ansvarsbedømmelen, nemlig:

  • Hvilke krav skal stilles til bestyrelsens valg interessesubjekt
  • Hvilke krav skal stilles til bestyrelsens information
  • Hvilke krav skal stilles til bestyrelsens kvalifikationer

Bogen indeholder dels en udførlig behandling af principperne for ansvarsbedømmelsen, dels en beskrivelse af hvordan ansvarsmodellen kan bruges til løsning af en række praktisk forekommende ansvarssitutationer inden for rammerne af gældende ret.

Bogen er forsynet med et udførligt domsregister og et godt stikordsregister, der gør bogen nem at anvende i praksis.

Thorbjørn Sofsrud er praktiserende advokat i København. Han har tidligere arbejdet som virksomhedsjurist og som forskningsadjunkt ved Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Bogen er forfatterens doktordisputats.

Læs mere
Udgave 01, 1999 | 745 sider | ISBN 9788757490220

Pris

Papirbog
1.010,00 kr
Medlemspris
808,00 kr