Thomas Riis


Udgivelser

Intellectual Property Law in Denmark

This book provides a clear overview of intellectual property legislation and policy, and at the same time offers practical guidance on which sound preliminary decisions may be based. Lawyers representing parties with interests in Denmark will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative intellectual property law.

Co-published with Wolters Kluwer Law & Business.

Læs mere
Udgave 04, 2018 | 300 sider | ISBN 9788757443318

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr

Erhvervsjura

Den traditionelle, juridiske synsvinkel rendyrker juraen som middel til løsning af foreliggende tvister.

Den erhvervsjuridiske opgave består derimod i på forhånd at integrere juraen med en virksomheds øvrige styringsredskaber, således at virksomheden, alt taget i betragtning, disponerer optimalt.

Titlen gennemgår alle aspekter af ledelse med et erhvervsjuridisk fokus i forhold til interne og eksterne aktører, afsætning, skadeforvoldelse, finansiering, HR og forbruger og konkurrence.

 

  

Læs mere
Udgave 14, 2017 | 579 sider | ISBN 9788762904545

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Lærebog i informationsret

Information, eller data, udgør et af de væsentligste aktiver i vores tid. Af samme grund har de retsregler, der regulerer rettighederne til information, fået en stadig større betydning, og stadig flere jurister må kende disse regler.I denne bog beskrives en række af de centrale regelsæt på området under samlebetegnelsen »informationsret«. Bogen giver således en introduktion til en række af de enkelte informationsretlige discipliner i kap. 2-7 og præsenterer herudover informationsretten som den teoretiske ramme for disciplinerne (kap. 1) og disciplinernes horisontale fællestræk og grundsætninger (kap. 9). 

 

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 411 sider | ISBN 9788757434545

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Enerettigheder og vederlagsrettigheder

Håndhævelse af immaterialrettigheder i økonomisk perspektiv

Bogen, som er forfatterens disputats, behandler håndhævelse af immaterialrettigheder. Immaterialretsbeskyttelsen beskrives almindeligvis som en beskyttelse, der indrømmes i form af enerettigheder bortset fra de særlige tilfælde, der er reguleret af tvangslicensordninger. I disse tilfælde beskrives immaterialretsbeskyttelsen som vederlagsrettigheder. Det er en grundlæggende antagelse i bogen, at rettigheders karakter af henholdsvis enerettigheder og vederlagsrettigheder er bestemt af de retshåndhævelsesmidler, retssystemet bringer eller vil bringe i anvendelse.

Bogens første del formulerer de relevante problemstillinger og analyserer rettighedsbegrebet samt den generelle sondring mellem enerettigheder og vederlagsrettigheder. Bogens anden del "Enerettigheder" indeholder analyser af retsmidler, som bringes i anvendelse til håndhævelse af de rettigheder, der i lovgivningen beskrives som immaterialrettens enerettigheder og normalt forstås som sådan. Dette er centreret om retspraksis vedrørende nedlæggelse af forbud samt udmåling af erstatning. I bogens tredje og sidste del "Vederlagsrettigheder" analyseres de danske og visse US amerikanske tvangslicensordninger med særlig henblik på håndhævelsen af de herved skabte rettigheder, der i lovgivningen beskrives som vederlagsrettigheder. Hovedvægten ligger på praksis vedrørende fastsættelsen af tvangslicensvederlag.

I analyserne af retspraksis anlægges et økonomisk perspektiv med henblik på at vurdere, hvorvidt praksis er i overensstemmelse med realøkonomiske betragtninger. Bogen har også interesse for praktikere, bl.a. fordi den identificerer og problematiserer de reale hensyn, der kan anvendes i den juridiske argumentation vedrørende håndhævelse af immaterialrettigheder.

Læs mere
Udgave 01, 2005 | 640 sider | ISBN 9788757414349

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr

Immaterialret og IT

Læs mere
Udgave 01, 2001 | 232 sider | ISBN 9788757490633

Pris

E-bog
288,00 kr
Medlemspris
0,00 kr