Stine Jørgensen


Udgivelser

Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder

Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse
Læs mere
Udgave 01, 2007 | 360 sider | ISBN 9788757491944

Pris

E-bog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr

Socialretlige udviklinger og udfordringer

Sociale rettigheder får stadig større betydning for den enkelte og for fællesskabet.I denne bog belyses og problematiseres denne udvikling set i lyset af en række aktuelle emner, der inddrager europæiseringen og menneskerettighedernes stigende betydning - også for de nordiske velfærdsstater.

Bogen er inddelt i tre hovedtemaer

 • Socialrettens rolle i et moderne samfund
 • Beskyttelse af grundlæggende rettigheder
 • Børns sociale rettigheder

Under disse temaer behandler forfatterne en række forskellige spørgsmål:

 • Er der en for systemvenlig tradition i anke- og domspraksis?
 • Er den danske flexicuritymodel under pres af EU's principper om fri bevægelighed?
 • I hvilket omfang kan der tages sociale hensyn i kontraktsforhold?
 • I hvilket omfang er sociale rettigheder beskyttet i kraft af ejendomsretten?
 • Hvor langt rækker Menneskerettighedsdomstolens beskyttelse af sociale rettigheder?
 • Hvordan hænger kvinders sociale rettigheder sammen med fattigdomsbekæmpelse set i et udviklingsretligt perspektiv?
 • Omfatter børns ret til familieliv en ret til omsorg?
 • Har børn en selvstændig ret til sundhed?
 • Hvor langt rækker børns ret til en grundlæggende uddannelse?
Læs mere
Udgave 01, 2008 | 172 sider | ISBN 9788757417883

Pris

Papirbog
225,00 kr
Medlemspris
180,00 kr

Frit valg

Velfærd i Den Europæiske Union
Læs mere
Udgave 01, 2011 | 400 sider | ISBN 9788757494365

Pris

E-bog
315,00 kr
Medlemspris
252,00 kr