Stine Grenaa Jensen


Udgivelser

Støtte til vedvarende energi?

Bogen giver ikke blot en omfattende indførelse i erfaringskurver, innovationsteori og den historiske udvikling af vedvarende energiteknologier i den danske elsektor. Den kombinerer også emner indenfor innovationsteorien på en ny måde og opstiller en model for, hvordan man kan påvirke udviklingen af en teknologi bedst muligt.

Udvikling af teknologier til fremstilling af elektricitet ved brug af vedvarende energi har i mange år haft høj politisk prioritet i Danmark og har modtaget betydelig støtte. Resultaterne har været meget blandede. For nogle teknologier som vindkraft har udviklingen været en succes, mens den for andre er gået mere trægt. Hvad er forklaringen på de meget forskellige erfaringer? Kan succesen gentages for de andre teknologier blot ved at kopiere støtte- og rammebetingelserne fra vindkraft?

Disse spørgsmål søges besvaret i bogen. Erfaringskurver og relevant innovationsteori gennemgås, og der opstilles en analytisk model for forskellige faser i teknologiernes udviklingsforløb. Desuden opstilles anbefalinger for sammensætningen af støttetiltag, der kan sikre en effektiv udvikling af disse teknologier. Udgangspunktet er, at en politisk beslutning om at støtte udviklingen af en bestemt teknologi ikke i sig selv garanterer, at denne teknologi bliver pålidelig og effektiv.

Læs mere
Udgave 01, 2004 | 184 sider | ISBN 9788757411058

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr