Stephan Muurholm


Udgivelser

Erhvervslejeretten

Ny revideret og kraftigt udvidet udgave af denne juridisk-praktiske håndbog for alle, der beskæftiger sig med erhvervslejeret, f.eks. advokater, ejendomsmæglere, lægdommere, administratorere, udlejere og lejere.

Erhvervslejeretten er den hidtil mest omfangsrige gennemgang af gældende regler for landets 130.000 erhvervslejemål, herunder kontorer, butikker, værksteder og andre erhvervsvirksomheder i lejede lokaler.

Således omfatter bogen bl.a. en specificeret gennemgang af mere end 600 domme på området.

I sin fremstilling er bogen bygget op som en praktisk håndbog for læseren, hvor læseren let og overskueligt kan søge svar på praktiske problemer, herunder bl.a. problemer omkring kontraktsoprettelsen, reguleringsklausuler, afståelsesret, opsigelse, fraflytning o.s.v.

Hovedafsnittet omhandler reglerne for huslejefastsættelsen, herunder lejeforhøjelser og lejenedsættelser. Cirka 300 lands- og højesteretsdomme analyseres med henblik på besvarelse af de åbenlyse spørgsmål, der fremkommer ved lejefastsættelsen efter erhvervslejereguleringslovens regler.

Bogen er i enhver henseende en praktisk håndbog, baseret på forfatternes praktiske erfaringer fra procedurer i adskillige erhvervslejesager samt rådgivning og undervisning på området.

I konsekvens heraf indeholder bogen et omfattende bilagsmateriale (20 stk.) med bl.a. eksempler på varslingsskrivelser, stævninger, opsigelser og andre lejeretlige dokumenter.

Læs mere
Udgave 01, 1997 | 446 sider | ISBN 9788789319261

Pris

Papirbog
1.160,00 kr
Medlemspris
928,00 kr