Steen Nielsen


Moderne økonomistyringsværktøjer

- valg, design og anvendelse i praksis
af Preben Melander (red.), Steen Nielsen (red.)

Økonomistyringens koncepter og recepter har i dag indtaget en markant plads i det danske ledelsesrum. Stadigt nye modeller og metoder ser dagens lys. Ofte er der tale om universelle globale standardværktøjer designet i internationale udviklingsmiljøer, især i USA. Activity Based Costing (ABC) og Balanced Scorecard (BSC) er typiske eksempler. Disse globale ekspertsystemer spredes som en virus i en global epidemi og bliver en stærk norm, som de fleste ansvarlige ledere må forholde sig til.

Denne udvikling er også kendt i såvel danske virksomheder som offentlige organisationer. Alle kender f.eks. ABC og BSC. Men det store spørgsmål er, om disse forskrifter nu også er de bedst egnede og mest nyttige i alle ledelsessituationer. Der er jo mange andre at vælge imellem.

Denne artikelsamling har til formål at give en bred orientering om de mange aspekter, som i praksis må tages i betragtning ved valg og design af økonomistyringsløsning. Desuden gives en oversigt over 15 moderne værktøjer, som tilsammen giver et relevant, men næppe fuldstændigt billede af valgmulighederne. Der er tale om korte værktøjsbeskrivelser, som blot har til formål at give læserne en fornemmelse af værktøjernes idégrundlag og funktionsform. Ved en nærmere vurdering af værktøjernes metodik og deres design- og anvendelsesproblemer henvises læserne i artiklerne til mere specialiseret litteratur. Det er målet med bogen at give læserne et oversigtskort til at navigere i værktøjskassens mange labyrinter. Forhåbentligt giver det inspiration og appetit til nærmere analyse og overvejelse.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 304 sider | ISBN 9788757414257

Pris

Papirbog
410,00 kr
Medlemspris
328,00 kr