Søren Hviid Pedersen


Udgivelser

Carl Schmitt

Statskundskabens klassikere

Bogen fokuserer på tre hovedtemaer i Carl Schmitts forfatterskab.

For det første vil Schmitts innovative politikbegreb blive tolket som et selvstændigt bidrag til statskundskaben. Her er det især kriteriet for det politiske, der af Schmitt karakteriseres ved en ven/fjende distinktion, der er i fokus. Det andet hovedtema er Schmitts tanker om relationen mellem ret og politik. Her er det specielt hans suverænitetsbegreb, der analyseres, og hans radikale forståelse af, hvad der sætter retten, som afdækkes. Det tredje tema er Schmitts liberalismekritik, der tager sit udgangspunkt i hans radikal anderledes forståelse af det politiske demokrati. Schmitt ser en radikalt modsætning mellem liberalisme og demokrati og anvender denne modsætning som afsæt for en demokratisk kritik af liberalismen og parlamentarismen.

Carl Schmitts (1888-1985) bidrag til statskundskaben består dels i hans afdækning af, at politik per definition indeholder en ven/fjende distinktion. Dels har han udfoldet en radikal kritik af liberalismen, som han ser som modsætning til demokratiet.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 128 sider | ISBN 9788757421750

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr