Rikke Hvilshøj


Udgivelser

Ministerledelse

- som de selv har oplevet det

Otte tidligere ministre fortæller åbenhjertigt om deres erfaringer med udøvelsen af ledelse fra en ministerposition. Der er tale om otte meget forskellige ministre, som derved kommer til at repræsentere vidt forskellige regeringer, politiske ståsteder, ministerier og tider. Men også en række tværgående fællestræk i forhold til ledelsesopgaven kommer til syne hos de forskellige ministre.

Forfatterne er ikke længere bundet af samme politiske hensyn som i embedsperioden, og de kan derfor mere frit og perspektiverende skildre, hvordan de har udøvet deres lederrolle i form af ministerledelse.

 

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 166 sider | ISBN 9788762904200

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr