Rasmus Skovsgaard Haugaard


Udgivelser

Sportskontrakter

Sportens verden i almindelighed og fodboldens verden i særdeleshed er en særegen størrelse sammenlignet med de fleste andre brancher og erhverv.

De regler, som spillere, trænere, klubber og andre aktører inden for sportens verden lever under, er i meget vidt omfang baseret på regelsæt udarbejdet af nationale og internationale forbund og er gennemgående kendetegnet ved at være vanskelig tilgængelige og også ofte komplicerede.

Bogen er ment som en håndbog for såvel spillere som klubber og deres rådgivere inden for sportens og særligt fodboldens verden.

Læs mere
Udgave 01, 2004 | 222 sider | ISBN 9788789319865

Pris

Papirbog
310,00 kr
Medlemspris
248,00 kr