Preben Espersen


Udgivelser

Kirkeret i grundtræk

"Kirkeret i grundtræk" er en fremstilling i den danske kirkeret.

 • Blandt emner, der behandles i bogen er fx:
 • Kirkerettens genstand og metode
 • Religionsfrihed
 • Folkekirkelige begrebsbestemmelser
 • Folkekirkens "indre anliggender"
 • Folkekirkens bekendelsesgrundlag og liturgi
 • De folkekirkelige embeder
 • Det folkekirkelige demokrati
 • Folkekirkens menigheder
 • Medlemskab af folkekirken
 • Kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer
 • Folkekirken og det frivillige kirkelige arbejde
 • Menigheder og trossamfund uden for folkekirken
 • Folkekirkens økonomi
 • Folkekirkens kirker og kirkegårde

Bogen er forsynet med litteraturhenvisninger og et udførligt sagregister.

Læs mere
Udgave 01, 2000 | 250 sider | ISBN 9788789319445

Pris

E-bog Papirbog
297,00 kr 330,00 kr
Medlemspris Medlemspris
237,60 kr 264,00 kr

Lov om menighedsråd & Normalforretningsorden

I Lov om menighedsråd og normalforretningsorden kommenteres menighedsrådslovens enkelte bestemmelser på baggrund af bl.a. lovforarbejder og den kirkeretlige litteratur. Kommentaren omfatter også en lang række udtalelser fra Kirkeministeriet om principielle spørgsmål.

Anden udgaven af kommentaren er en noget bredere fremstilling end første udgave, idet der er medtaget materiale fra anden kirkelig lovgivning, hvor dette kan uddybe bestemmelser i menighedsrådsloven. Dette gælder f.eks. budgetprocedurer, menighedsrådets arbejdsgiveransvar og stiftsøvrighedernes og provstiudvalgenes organisation og opgaver.

Kommentaren omfatter tillige den vejledende normalforretningsorden for menighedsråd, som Kirkeministeriet har udsendt.

Bogen er forsynet med et udførligt sagregister og en litteraturfortegnelse.

Læs mere
Udgave 02, 1998 | 214 sider | ISBN 9788757457735

Pris

Papirbog
630,00 kr
Medlemspris
504,00 kr