Poul Runge Nielsen


Udgivelser

Uddrag af EU-Retten

Dette uddrag af EU-Retten 6. udgave fokuserer på institutionerne, retsgrundlaget for Danmarks medlemskab af EU samt EU-retskilder. Således er denne forkortede udgave af EU-retten er beregnet til undervisning på de læreanstalter, hvor undervisningen primært fokuserer på de institutionelle aspekter samt retskilderne.

Indholdsmæssigt svarer kapitlerne i EU-Retten - uddrag til de kapitler, der findes i den uforkortede version af EU-retten mht. første del. Ligeledes er det så vidt muligt søgt at denne forkortede udgave sidemæssigt følger EU-retten.

Læs mere
Udgave 03, 2015 | 252 sider | ISBN 9788757433739

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

EU-Retten

Få en generel introduktion til EU-retten samt en grundig indføring i EU’s indre marked med denne nye og reviderede udgave af ”EU-Retten”.

Fremstillingen, der giver et dækkende billede af den retspraksis, der vedrører de mest centrale bestemmelser i TEUF, fungerer som lærebog med tilstrækkelig grad af detaljering til imødekommelse af praktikerens behov.

 

Udforsk flere bøger inden for EU-ret og international ret

Læs mere
Udgave 06, 2014 | 1004 sider | ISBN 9788757432213

Pris

E-bog Papirbog
1.147,50 kr 1.275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
918,00 kr 1.020,00 kr