Pia Deleuran


Udgivelser

Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri

De fleste professionelle bygherrer, der har oplevet voldgiftsprocessen har nok spurgt sig selv, om det var kampen, omkostningerne og tiden værd, eller om man i tide kunne have løst konflikten ved et forlig.

Denne antologi manifesterer betydningen af mediation som konfliktløsningsmodel i byggeretten og som en mulighed man som aktør i byggeriet må tage til sig, når man indgår kontrakter.

Bogens indlæg med forskellige faglige indgangsvinkler giver en bred og udogmatisk indføring i mediation/mægling og forsyner læseren nogle praktiske redskaber i forbindelse hermed.

Bogen er udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 164 sider | ISBN 9788757423044

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

Partsadvokatens rolle e-bog

Trods den store indsats for at udbrede kendskabet til mediation i Danmark som en fast mulighed for konfliktløsning, har der været en vis tilbageholdenhed med at anvende mediation; navnlig inden for erhvervsområdet. En del af forklaringen kan være, at partsadvokater er tilbageholdende med at anbefale klienten at anvende mediation, da de er usikre på effekten af mediation og deres egen rolle i mediationsforløbet.

Denne bog beskriver partsadvokatens rolle i mediation, og giver således partsadvokater et bedre kendskab til mediation og et bedre grundlag for at forstå deres egen rolle både inden, under og efter mediationen.

Bogen er udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 194 sider | ISBN 9788757424966

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr