Peter Schønning


Udgivelser

EU-direktiverne om ophavsret

Denne bog gennemgår systematisk EU-direktiverne om ophavsret og dets område. Til de enkelte bestemmelser i EU-direktiverne om ophavsret knyttes referencer til den danske implementering, resumé af domme fra EU-Domstolen, der vedrører bestemmelsen, og henvisning til relevante præambelbetragtninger, ligesom der efter behov er uddybende kommentarer til bestemmelsen.

Desuden er der gennemgang af de bestemmelser i EUF-Traktaten, der har ophavsretlig relevans.

EU-direktiverne om ophavsret er en selvstændig udgave af EU-kapitlerne i Peter Schønning og Jørgen Blomqvists bog International ophavsret fra 2011. Siden udgivelsen af denne bog er der gennemført tre nye direktiver – en ændring af beskyttelsestidsdirektivet, et nyt direktiv om forældreløse værker og i 2014 et direktiv om kollektiv forvaltning. EU-Domstolen har også haft travlt: Siden 2011 har Domstolen i Luxembourg afsagt over 30 domme vedrørende ophavsret.

Udforsk flere titler inden for Immaterial-, konkurrence- og markedsret
Læs mere
Udgave 01, 2015 | 236 sider | ISBN 9788757432053

Pris

E-bog Papirbog
463,50 kr 515,00 kr
Medlemspris Medlemspris
370,80 kr 412,00 kr

International ophavsret

Denne bog er blevet til, fordi der har manglet en samlet fremstilling på dansk af de europæiske og internationale regler, som gælder på ophavsrettens og de nærtstående rettigheders område. Det er et omfattende og undertiden kompliceret stof, som hidtil har måttet nøjes med korte omtaler i værker, som i øvrigt har koncentreret sig om de danske retsregler.

Emnet international ophavsret har fået fornyet aktualitet og betydning med Danmarks tiltrædelse - samtidig med resten af EU - af WIPOs såkaldte internettraktater, WCT og WPPT, med virkning fra marts 2010.

Der er ikke tidligere lavet en monografi af denne art om dette emne i Norden. Formålet med denne fremstilling er først og fremmest at give en så fyldig introduktion til emnet, at læseren får mulighed for at forstå - og i praksis anvende - de europæiske og internationale regler.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 502 sider | ISBN 9788757421385

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr