Peter Kjær


Udgivelser

Ledelse gennem patienten

Patienten er det nye kit, der skal få sundhedsvæsenet til at hænge sammen i en verden præget af omstilling, skærpede krav og uklare grænser. At gøre patienten til omdrejningspunkt har en række tilsigtede og utilsigtede konsekvenser, både for patienten og for styringen i sundhedsvæsenet.

Denne bog præsenterer en række detaljerede casestudier, som giver indblik i, hvordan forventningerne til patienten forskydes, og hvordan nye former for styring etableres, når patienten sættes i centrum. Bogen stiller især skarpt på organiseringsprocesserne i forbindelse med patientorienteringen. Det handler blandt andet om spørgsmål som:

- Hvordan omsætter sundhedsvæsenet idealerne om patientinddragelse til organisatorisk praksis?

- Hvordan organiseres relationen mellem sundhedsvæsen og patient, når patienten ses som en ressource?

- Hvordan udruster sundhedsvæsenet patienter til at spille rollen som aktive brugere?

- Hvilke ledelsesmæssige dilemmaer følger med patientorienteringen?

- Hvilke nye forståelser af patienten er under dannelse?

Bogen henvender sig især til studerende, forskere og ledere, der er interesseret i brugerorientering og brugerinddragelse i offentlige organisationer.

Bogen bygger på forskningsprojektet "Patienten i centrum" på Copenhagen Business School. Projektet er finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Projektet består af fem delprojekter, der handler om patientorientering i sundhedspolitikken, patientorientering i it-projekter, patientorientering og kommunikationsarbejde, patientorientering og patientforløb, samt patientorientering og patientforeninger. Ud over denne bog formidles projektets resultater også i en række videnskabelige tidsskriftartikler.

Center for Health Management (CHM) på CBS blev etableret i 2005 for at studere ledelse og organisering i sundhedsvæsenet. Centret fokuserer især på forskningsprojekter om aktuelle organiseringsprocesser i sundhedsvæsenet: Fx reformtiltag, kommunal og regional sundhedsorganisering, organisering i forhold nye diagnosetyper, informationsteknologiske projekter og brugerorientering. Centrets forskere bidrager endvidere som undervisere til masteruddannelsen Master of Health Management (MHM), der giver ledere i sundhedsvæsenet nye forskningsbaserede ledelseskompetencer.

Alle bogens forfattere er tilknyttet CHM, hvor "Patienten i centrum" har været et vigtigt fælles projekt.

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 292 sider | ISBN 9788762903784

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr