Peter Colliander


Udgivelser

Sproghandlinger i tysk

2. udgave af "Sproghandlinger i tysk" indeholder nu den mest omfattende og systematiske dansksprogede fremstilling af de tyske sprogpartiklers brug. Bogen er udvidet med afsnit om semantik, præsuppositioner og konversationelle implikaturer, og kapitlet om sproglige udtryksmidler er udvidet kraftigt, blandt andet inden for modalverberne og sprogpartiklerne. 

Det er ikke ligegyldigt, hvordan man siger det, man ønsker at give udtryk for. Hvad der i én kommunikationssituation er en passende udtryksmåde, kan i en anden situation få fatale følger for kommunikationens succes. Bogen behandler med udgangspunkt i klassisk sproghandlingsteori de forskellige typer sproghandlinger og kriterier for, hvornår kommunikationen lykkes, og hvorfor den i en bestemt kommunikationssituation kan være mindre vellykket - og hvordan sproghandlingen måske endda kan misforstås.

Bogen giver et stort antal eksempler på, hvordan man i givne kommunikationssituationer, fortrinsvis hentet fra erhvervslivet, kan udføre bestemte sproghandlinger. Desuden gives en oversigt over de vigtigste sproglige konstruktioners prototypiske funktioner.

Bogen henvender sig til tyskstuderende på alle niveauer, men også til alle andre, der er interesseret i, hvordan selve kommunikationssituationen kan være afgørende for valget af de sproglige udtryk.

Læs mere
Udgave 02, 2004 | 153 sider | ISBN 9788762902671

Pris

Papirbog
190,00 kr
Medlemspris
152,00 kr

Stemt S - med mere. Kort kontrastiv indføring i

tysk udtale

Bogen lægger vægt på at udtalen er en vigtig del af et sprog som kommunikationsmiddel, både ved sprogproduktion og sprogreception, og den inddrager aspekter som fremmedord, sprogvariation og prosodi.

Tysk udtale affærdiges ofte som et område inden for tyskundervisningen som man ikke behøver at beskæftige sig særligt indgående med - hvis overhovedet. Det er noget man som dansker kan. At det i virkeligheden ser anderledes ud, er man på alle niveauer heldigvis ved at erkende, og ikke mindst i professionelle sammenhænge er det værd at stræbe efter en god udtale.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 100 sider | ISBN 9788762902411

Pris

Papirbog
140,00 kr
Medlemspris
112,00 kr

Tysk Basislingvistik

Bogen Tysk basislingvistik henvender sig primært til studerende i begyndelsen af studiet i tysk, men også til alle andre, der er interesseret i en beskrivelse af basale fænomener i det tyske sprog ud fra funktionelle og dependens- og valensgrammatiske synspunkter.

En professionel beskæftigelse med sprog kræver en omfattende viden både om sprogets struktur, dvs. om elementernes samspil i et grammatisk system, og om systemets udnyttelse i forskellige kommunikationssituationer, dvs. om sprogets funktion som et særdeles komplekst og effektivt kommunikationsredskab.

Læs mere
Udgave 03 | 266 sider | ISBN 9788762904378

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr