Peter Andreasen


Udgivelser

Ejerlejligheder i praksis

I denne bog gives en samlet redegørelse for en række af de oftest forekommende problemstillinger af praktisk, juridisk, teknisk og økonomisk karakter vedrørende ejerlejligheder og ejerforeningens daglige drift. Der gives endvidere praktiske anvisninger og løsninger på problemstillingerne.

I bogen behandles bl.a. følgende hovedområder:

  • Overdragelse og ejerskab af ejerlejligheder
  • Ejerforeningens daglige drift og administration
  • Ejerforeningens og medlemmernes indbyrdes forhold og forholdet til omverden.

Et særdeles praktisk redskab for såvel for professionelle, herunder advokater, administratorer, revisorer, ejendomsmæglere, håndværkere, tekniske rådgivere og pengeinstitutter, som for ejerforeningens bestyrelse og de enkelte ejerlejlighedsejere.

Læs mere
Udgave 01, 1997 | 416 sider | ISBN 9788798257660

Pris

Papirbog
1.000,00 kr
Medlemspris
800,00 kr