Pernille Ulla Knudsen


Udgivelser

Lovkyndighed og vederhæftighed

Byfogedembedet ændrede i 1700-tallet fuldstændig karakter. Oprindeligt var byfogeden dommer ved den lokale underret, bytinget i købstæderne, uden andre forudsætninger end, at være en velestimeret borger blandt mange andre lokale embedsmænd. Op gennem 1700-tallet blev byfogedembedet ved sammenlægning med andre embeder krumtapen i det danske lokalstyre. De overtog herredsfogedernes embedsopgaver, blev borgmestre og rådmænd, politimestre og skifteforvaltere. Kun ganske få købstæder i Danmark formåede at fastholde en selvstændig magistrat.

I den samme periode forandrede retssystemet ved underretterne sigt radikalt fra at være et offentligt mødested for indbyggerne med mundtlig procedure, blev aktørerne ved underretterne professionelle jurister, proceduren skriftlig og møderne lukkede. Adgangen til underretterne blev således vanskeligere for menigmand.

Til trods for den afgørende rolle byfogederne spillede i denne forbindelse, har de ikke tidligere været genstand for en særlig undersøgelse, og denne bog er således den første større fremstilling om byfogeden, med væsentlige bidrag til forståelsen af retspraksis og udviklingen ved underretterne i 1700-tallet.

Læs mere
Udgave 01, 2001 | 424 sider | ISBN 9788757406184

Pris

Papirbog
290,00 kr
Medlemspris
232,00 kr