Pernille Backhausen


Proceduren

"Proceduren" har siden 1. udgaven for næsten 40 år siden været et centralt værk for alle praktikere i det danske retssystem. Den er ikke alene en skattet samling gode råd og vink fra erfarne advokater og dommere til ligemænd. Værket giver desuden jurister en indføring i det praktiske retssagsarbejde.

Systematikken fra de tidligere udgaver er bibeholdt. I lyset af den betydelige udvikling i retsarbejdet, herunder fremvæksten af andre sagstyper, er der en hel del nye kapitler i denne udgave. Blandt andet er retssagernes flernationale dimension opprioriteret med helt nye kapitler om sager ved EF-Domstolen, Menneskerettighedsdomstolen og vedrørende Grønland og Færøerne.

Læs mere
Udgave 03, 2009 | 976 sider | ISBN 9788757415926

Pris

Papirbog
975,00 kr
Medlemspris
780,00 kr