Palle Mikkelsen


Mødet er åbnet...

- om ledelse i Folketinget

Denne publikation omhandler ledelse i Folketinget. Folketinget er både en afgørende institution for ledelse af landet, og den øverste platform, hvorfra der kan udøves ledelse, men er også karakteriseret ved en række helt specielle ledelsesmæssige forhold. Medlemmerne er ikke ansat, men valgt og kan ikke uden videre afskediges. Den eneste begrænsning i Folketingets beslutningsret er, at Grundloven skal overholdes. Der er altså tale om en helt usædvanlig grad af selvforvaltning.

Det kræver ledelse på flere planer, sund dømmekraft, konduite og evnen til at administrere forskelligheder. Dertil kommer opgaverne med at repræsentere folkestyret udadtil, og det overordnede ansvar for Folketingets administration, som er en stor arbejdsplads. Alt dette giver forfatterne – hvoraf de to selv har siddet i formandsstolen – læseren et enestående indblik i med bogen ”Mødet er åbnet…”.

”Mødet er åbnet – Om ledelse i Folketinget” er skrevet af fire garvede Borgen-kendere: embedsmand Palle Mikkelsen, forhenværende formænd Svend Jakobsen (S) og Christian Mejdahl (V) samt tidligere minister Niels Helveg Petersen (R), som har omgærdet arbejdet i Folketinget og dets Præsidium.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 65 sider | ISBN 9788762904361

Pris

Papirbog
180,00 kr
Medlemspris
144,00 kr