Ove K. Pedersen


Building the Nation

N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity
af John A. Hall (red.), Ove Korsgaard (red.), Ove K. Pedersen (red.)
About the book

Denmark became a nation amidst the turbulence of the nineteenth century, an era plagued by war, bankruptcy, and territorial loss. "Building the Nation" is an insightful study of this formation, emphasizing the crucial role of N.F.S. Grundtvig, the father of modern Denmark.

Persevering through years of humiliation, internal conflict, and occupation, Denmark now boasts one of the world's most stable and democratic political systems, as well as one of its richest economies. From disaster to success, "Building the Nation" emphasizes the role of national icons and social movements in the formation of Denmark. The poet, political philosopher, clergyman, and founding father N.F.S. Grundtvig is compared to Rousseau and Durkheim in France, to Herder and Fichte in Germany, and to other great thinkers in the United States and Ireland. During his lifetime, the kingdom of Denmark transformed from monarchy to democracy and moved from agrarianism to a modern economy - evolutions to which Grundtvig himself contributed. He has become a fundamental and inescapable reference-point for discussions about nation, democracy, freedom, religion, and education in Denmark and abroad.

Situating Grundtvig in both the history of Denmark and the intellectual history of nineteenth-century Europe, "Building the Nation" argues for the centrality of his influence in the making of modern Denmark, as well as the continuing influence of his work.

The book is co-published with McGill-Queen's University Press 

See related political titles
Læs mere
Udgave 01, 2015 | 453 sider | ISBN 9788757432695

Pris

Papirbog
395,00 kr
Medlemspris
316,00 kr

National Identity and the Varieties of Capitalism

The Danish Experience

The authors examines why Denmark has surpassed many other capitalistic countries.

Denmark has surpassed most other advanced capitialistic countries since mid 80’ies. The contributors examines how this can be and base their work on litterature of capitalism, small states and corporatism.

Co-published by McGill Quenn's University Press 

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 544 sider | ISBN 9788757413021

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

EU i forvaltningen

Broen fra Slotsholmen til Bruxelles

PRESSEMEDDELELSE februar 2002

En række myter har længe domineret debatten om hvilke konsekvenser det europæiske samarbejde har for den danske stat. Denne bog viser, at forventninger om at afgivelse af suverænitet til EU skulle medføre "en udhulning" af de nationale politiske institutioner (Folketing og regering) ikke finder støtte i empiriske studier. Det samme gælder forventninger om, at den centrale forvaltning mister opgaver; eller at de nationale institutioner "lukker sig af" overfor det nordiske eller det internationale samarbejde.

Næsten tredive års europæisering har ikke ført til en svækkelse af de danske politiske institutioner, men derimod til en vitalisering. Integrationen har betydet at Folketing, regering, og forvaltning fået nye opgaver, flere ressourcer, og er blevet mere aktive over for en bredere omverden, herunder også til det nordiske og det internationale samarbejde. Især regeringen og forvaltningen har fået styrket sin magt i forhold til andre institutioner. Men heller ikke Folketinget er blevet sat på et sidespor.

»EU i Forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles« beskæftiger sig med den danske centralforvaltnings deltagelse i skabelse af det indre marked inden for rammerne af Den Europæiske Fælles Akt fra 1986. Bogen er resultat af det hidtil mest omfattende forskningsprojekt om EU og konsekvenserne heraf på det politiske system i Danmark. Projektet har sammenlignet udviklingen i Danmark med udviklingen i Norge, Sverige og Finland og viser at det kun er de lande der er fuldt medlem af EU og som har opbygget nationale koordinationssystemer under parlamentarisk kontrol, at de nationale institutioner bliver vitaliseret.

Bogens hovedkonklusion lyder derfor som et paradoks - afgivelse af suverænitet er en forudsætning for at nationalstaten kan blive styrket i forbindelse med den europæiske integration. Og omvendt - nationale forbehold svækker nationalstatens politiske institutioner

Læs mere
Udgave 01, 2002 | 368 sider | ISBN 9788757402889

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Integration og Decentralisering

Personale og Forvaltning i Skandinavien

Bogen handler om forvaltningspolitikkens institutionalisering i Danmark, Norge og Sverige med hovedvægt på perioden 1975-95. Der er sat fokus på, hvordan den statslige løn- og personalepolitik kobles til forvaltningspolitiske reformkrav og hvordan partsorganiseringen forandres i takt hermed. Det vises, at de tre lande har valgt forskellige måder at forandre den statslige forvaltning på, og at det er sket gennem forskellige forandringsprocesser.

Læs mere
Udgave 01, 1996 | 301 sider | ISBN 9788757404616

Pris

Papirbog
170,00 kr
Medlemspris
136,00 kr