Ole Lando


Udgivelser

Kort indføring i komparativ ret

Hvorfor bør en jurist vide noget om fremmed ret? Er det ikke nok at kende sit eget retssystem?

Denne bog handler om den komparative ret eller retssammenligningen. Den beskriver retssystemerne og redegør for ligheder og forskelle mellem de fremmede systemer indbyrdes og mellem dem og dansk (nordisk) ret.

De fremmede retssystemer er de fremmede kulturer. Den indsigt i andre civilisationer, som fremmed ret giver, hjælper til at forstå de fremmede folk, og kender man deres ret, kan man bedre samarbejde med dem. Kendskab til fremmed ret fremmer dermed samarbejdet mellem landene. Den har endvidere betydning for dem, der skal ændre eller videreudvikle retten i deres eget land.

Endelig har fremmed ret værdi i den juridiske undervisning, da den giver en bedre forståelse af landets egen ret.

Ligesom 1. udgave (1986) og 2. udgave (2004) af "Kort indføring i komparativ ret" , omhandler denne 3. udgave i første række privatretten. Ikke blot omtales formueretten, men også familieretten i en række lande.

I denne 3. udgave er der i indledningen gjort nogle tilføjelser om retsharmoniseringen, som i stigende grad har haft indflydelse på landenes retssystemer. Reformer i en række lande herunder Frankrig, Belgien, Det Forenede Kongerige, Kina og Japan har også nødvendiggjort ændringer i afsnittende om disse landes ret. Endvidere er portugisisk - og græsk ret flyttet til den tyske retsfamilie, hvor de ret beset hører hjemme.

Læs mere
Udgave 03, 2009 | 262 sider | ISBN 9788757416640

Pris

Papirbog
510,00 kr
Medlemspris
408,00 kr

Kontraktsretten i Kina

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 189 sider | ISBN 9788757492354

Pris

E-bog
0,00 kr
Medlemspris
0,00 kr

Udenrigshandelens kontrakter e-bog

Omfatter en komparativ fremstilling af de væsentligste retssystemer fra et dansk perspektiv med fokus på kontraktretten i nordisk, fransk, tysk, engelsk og amerikansk ret med en omtale af reglerne i CISG, del II om aftalers indgåelse.

Bogen omhandler også to af de vigtigste mellemmandsformer agenter og forhandlere med udgangspunkt i førnævnte retssystemer og en omtale af retstilstanden i udvalgte medlemsstater i EU og i EFTA.

Som følge af den stigende uniformering af køberetten er udgangspunktet for gennemgangen af løsørekøbet CISG, del III, engelsk ret og ny nordisk købelovgivning. Principperne efter PECL inddrages. Som følge af den stigende uniformering af køberetten er udgangspunktet for gennemgangen af løsørekøbet CISG, del III, engelsk ret og ny nordisk købelovgivning. Principperne efter PECL inddrages.

Læs mere
Udgave 05, 2006 | 499 sider | ISBN 9788757424355

Pris

E-bog Papirbog
604,00 kr 810,00 kr
Medlemspris Medlemspris
583,20 kr 648,00 kr