Ole Helby Petersen


Udgivelser

Offentligt eller privat?

Historiske og aktuelle udfordringer i politik og økonomi

Forholdet mellem offentligt og privat er et helt centralt tema i diskussionen af samfundets udviklingsretning i det 21. århundrede. Hvilken rolle skal staten og kommunerne spille i samfundsøkonomien? Hvor meget skal overlades til markedskræfterne? Og hvilke erfaringer kan vi bygge på i den videre debat og beslutningsproces?

De sidste to-tre årtier har ført til nye relationer mellem det offentlige og det private. Voksende problemer med finansieringen har stillet velfærdsstaterne over for nye udfordringer. Fremvæksten af internationale organisationer og store multinationale virksomheder har skærpet konkurrencen, både mellem virksomhederne indbyrdes og mellem de nationale økonomier. En mere og mere markedsbaseret verdensøkonomi har sammen med tilbagevendende økonomiske kriser affødt en bølge af statsintervention i markedet - og en intens diskussion derom.

Denne bog indkredser og belyser en række udvalgte problemer og diskussioner fra mødet mellem det offentlige og det private, med centrale eksempler fra såvel den aktuelle diskussion som i et længere tidsperspektiv.

Bogen er opbygget som en række eksempler på, hvordan man kan studere forholdet mellem privat virksomhed og individuel ageren på den ene side og statslig regulering og offentlige organisationer på den anden. Bidragene er koncentreret om tre temaer:

  • International politisk økonomi mellem stat og marked
  • Mellem private virksomheder og statslige interesser i Danmark: Koordination og konkurrence
  • Politisk kultur: Forholdet mellem offentligt og privat i politisk-økonomiske organisationer og som tema i det offentlige rum.
Læs mere
Udgave 01, 2010 | 328 sider | ISBN 9788757421675

Pris

Papirbog
225,00 kr
Medlemspris
180,00 kr