Nils Kjellegaard Jensen


Udgivelser

Selskabsretlig Håndbog

Bogen indeholder en overskuelig og praksisorienteret fremstilling af reglerne om kapitaludtræk (udbytte, kapitalnedsættelse, egne kapitalandele, selvfinansiering m.v.) i den gældende og i den nye danske (aktie- og anparts-)selskabslovgivning efter den store selskabsreform med ikrafttræden i 2010.Også de relevante regnskabsmæssige og skattemæssige forhold i forbindelse med kapitaludtræk omtales.

Bogen er nemt anvendelig og er opdelt i talrige, velafgrænsede (under-)afsnit med klare overskrifter, og er derfor velegnet som praktisk opslagsværk, når der i det daglige søges svar på eller viden om helt konkrete problemstillinger eller spørgsmål vedr. fx ekstraordinært udbytte, koncernlån og selvfinansiering m.v. Læseren kan let søge og finde svar på konkrete spørgsmål uden nødvendigvis på forhånd at kende den/de (nye) relevante lovparagraffer eller det indbyrdes samspil med andre lovbestemmelser et (helt) andet sted i loven.

Bogen henvender sig til advokater, revisorer, firmajurister, økonomichefer og andre praktikere fx i finanssektoren, herunder også advokater, der virker som kuratorer. Selskabslovgivningens regler om retsfølgerne af ulovlig kapitalafgang (f.eks. krav om tilbagebetaling, erstatningsansvar), der ofte (kan) påberåbes som alternativ til omstødelsesreglerne efter konkursloven, er skænket et særskilt afsnit.

Selvom bogens sigte ikke er at foretage en tilbundsgående juridisk-teoretisk analyse af hver enkelt problemstilling, er bogen ligeledes relevant for studerende og forskere.

Læs mere
Udgave 02, 2010 | 266 sider | ISBN 9788776731991

Pris

Papirbog
497,50 kr
Medlemspris
398,00 kr