Niels Christian Nielsen


Udgivelser

Fusioner på tværs - fra plan til praksis

Antallet af indgåede fusioner har været stigende i de sidste ti år -både i Danmark og udlandet - og dermed også interessen for fænomenet. Fusioner mellem virksomheder - offentlige eller private - er et komplekst fænomen, som ikke kan beskrives fyldestgørende ud fra en enkel faglig synsvinkel. Bogens grundlæggende idé er, at komme hele vejen rundt om fusionsproblematikkens mange aspekter. Fusioner på tværs - fra plan til praksis opsamler og sammenstiller en række eksperters specialiserede viden og behandler fusioner ud fra juridiske, erhvervsøkonomiske og sociologiske synsvinkler. Bogen indeholder desuden fire cases om fusioner fra offentlige og private produktions- og servicevirksomheder.

Læs mere
Udgave 01, 1998 | 238 sider | ISBN 9788757406504

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr