Michael Christensen


Udgivelser

Aktieinvestering

Teori og praktisk anvendelse

Denne bog omhandler aktier og de teorier og metoder, som bør indgå i enhver praktisk overvejelse om investering i aktier. Bogen giver en generel introduktion til såvel de teoretiske som de praktiske forhold, der vedrører aktier og aktieanalyse. Den fungerer dels som en lærebog til undervisningsbrug på handelshøjskoler og universiteter, dels som en opslagsbog til brug inden for den finansielle sektor, f.eks. pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser, samt af medarbejdere ansat i finansielle stillinger i større erhvervsvirksomheder.

Bogen i såvel indhold som form kan læses af en bred skare af læsere, dvs. såvel personer med en akademisk baggrund som dealere og andre uden større matematiske kundskaber.

 

Læs mere
Udgave 04, 2014 | 304 sider | ISBN 9788757431940

Pris

E-bog Papirbog
526,50 kr 585,00 kr
Medlemspris Medlemspris
421,20 kr 468,00 kr

Obligationsinvestering

Teori og praktisk anvendelse

Obligationsinvestering - Teori og praktisk anvendelse” giver en samlet fremstilling af de teorier og problemstillinger, investorer står overfor ved investering i såvel danske obligationer som udenlandske obligationer.

Bogen indeholder en beskrivelse af teorien bag rentedannelsen, investeringsteori, rentestrukturteorien, risikomål, aktiv porteføljestyring, samt teorien om prisfastsættelse af futures og optioner, herunder strategier og hedging.

De teoretiske problemstillinger relateres i vidt omfang, ved hjælp af eksempler, til den praktiske implementering med udgangspunkt i konkrete danske obligationer og obligationsporteføljer.

 

 

Læs mere
Udgave 08, 2014 | 283 sider | ISBN 9788757431957

Pris

E-bog Papirbog
526,50 kr 585,00 kr
Medlemspris Medlemspris
421,20 kr 468,00 kr