Mette Neville


Udgivelser

Den nye selskabslov

Den 29. maj vedtog Folketinget den nye selskabslov, som skal afløse aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. Selskabsloven udgør den mest omfangsrige og gennemarbejdede revision af dansk selskabsret siden 1973.

I bidragene til bogen analyserer en række førende selskabsretlige eksperter de nye regler og deres konsekvenser for dansk selskabsret.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 494 sider | ISBN 9788757421125

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Selskaber

Aktuelle emner

I 2013 er der gennemført en evaluering af selskabsloven, som har medført dels nogle selskabsretlige nyskabelser, dels en lang række ændringer af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende virksomheder og årsregnskabsloven. Der er desuden siden 2010 gennemført en række lovreformer og afsagt nogle principielle domme inden for andre områder med relevans for de virksomheder, der drives i selskabsform.

Bogen gennemgår de vigtigste reformer og domme og analyserer deres mulige konsekvenser for selskaberne.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 408 sider | ISBN 9788757431049

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr