Marianne Antonsen


Udgivelser

Udgave 02, 1999 | 408 sider | ISBN 9788757467529

Pris

Papirbog
690,00 kr
Medlemspris
552,00 kr

Forandringer i teori og praksis

Nogle vil hævde at den offentlige sektor er ved at ændres til ukendelighed. Andre at dagen i dag ligner dagen i går. Vi mangler systematisk viden, og fremfor alt mangler vi gode forklaringer på forandringer i det offentlige. Denne bog søger forklaringerne.

Bogen præsenterer en række teorier om forandring, og otte empiriske studier. De favner vidt. Fra centraladministrationen til kommunerne. Fra korte til lange tidsrum. Fra mindre enheder til hele sektorer. Det gennemgående spørgsmål er det samme: Hvad kan forklare dét, som er sket eller måske vil ske. Er der særlige forandringsmotorer, der driver processerne fremad? Er der fastlagte stier, udviklet i fortiden, der tvinger forandringer ind i særlige retninger? Eller svæver der uhåndgribelige idéer rundt om, hvad »god« offentlig organisering er? I det afsluttende kapitel samler forfatterne de otte analyser, og diskuterer, hvorledes man kan kombinere og videreudvikle teorier om forandring.

Læs mere
Udgave 01, 2000 | 357 sider | ISBN 9788757402780

Pris

Papirbog
460,00 kr
Medlemspris
368,00 kr