Margaretha Järvinen


Værdier, videnskab og visioner

Festskrift til Peter Gundelach

Dette festskrift hylder professor Peter Gundelach for hans mangeårige virke i dansk sociologi.

Titlen Værdier, videnskab og visioner samler Peter Gundelachs faglige indsats i tre ord. Værdier, fordi danskernes værdier, og variationerne i værdier mellem forskellige befolkningsgrupper, er et af hans vigtigste forskningsområder. Videnskab, fordi Peter Gundelach altid har insisteret på, at disse værdier skal undersøges videnskabeligt – og gerne i tværvidenskabelige studier. Visioner, fordi samfundsforskningen aldrig må blive ligegyldig for det samfund, den er en del af.

Festskriftets kapitler handler om demokrati, kristendom, uddannelse, arbejdsliv, etniske minoriteter, forskningsmetoder, sociologi og tværvidenskabelighed, inspiration, humor og mentorskab.

Nogle kapitler har festskriftets genkendelige artikelform. Andre har karakter af korte bidrag, som meget direkte adresserer Peters virke og betydning som fagperson, som igangsætter og som kollega.

 

Om bogens redaktører:

Esther Nørregård-Nielsen er medstifter og partner i Rådgivende Sociologer ApS og har erfaring inden for samfundsvidenskabelig metode, som kvantitativ metode og analyse af socialt udsatte. Se Esther Nørregård-Nielsens forfatterprofil.

Bella Marckmann arbejder som selvstændig sociologisk konsulent og har gennem flere år samarbejdet med Rådgivende Sociologer. Bellas sociologiske kerneområder er by, bolig, familie og fritid. Se hele Bella Marckmanns forfatterprofil.

Margaretha Järvinen arbejder som professor ved Sociologisk institut på Københavns Universitet med primære forskningsområder inden for marginalisering, udsatte grupper og rusmiddelforskning. Se hele Margaretha Järvinens forfatterprofil

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 400 sider | ISBN 9788757434804

Pris

Papirbog
395,00 kr
Medlemspris
316,00 kr