Malene Kerzel


Festskrift til Jan Pedersen

Dette festskrift udgives i anledning af professor, dr.jur. Jan Pedersens 60 års fødselsdag.

Jan har gennem årene indtaget en central rolle i det skatteretlige fagmiljø både nationalt og internationalt. Hans omfattende forfatterskab har sit udspring i en mangfoldighed af skatteretlige problemstillinger, der spænder fra den processuelle til den materielle skatteret. Jan har endvidere påtaget sig opgaver, der ikke kun begrænsede sig til skatteretten som fx et stort arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af Karnovs Lovsamling og som konsulent for Folketingets Ombudsmand.

Jans videnskabelige evner og kvaliteter er blevet belønnet i flere sammenhænge. I 2001 modtog han Reinholdt W. Jorck og Hustrus Videnskabspris, og i 2003 blev han tildelt Magnus Prisen.

Bogen her vidner om en lang og respekteret karriere, som bidragsyderne hylder med dette tidsskrift.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 502 sider | ISBN 9788757424546

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr