Malene Frese Jensen


Udgivelser

The principal Danish Criminal Acts

The Criminal Code, The Corrections Act, The Administration of Justice Act

Denne titel er en engelsk oversættelse af henholdsvis den danske straffelov, den danske straffuldbyrdelseslov og retsplejeloven i uddrag.

Læs mere
Udgave 03, 2006 | 154 sider | ISBN 9788757413342

Pris

Papirbog
260,00 kr
Medlemspris
208,00 kr