Lene Sørensen


Strategi og planlægning som læreproces

Seks bløde fremgangsmåder

De to forfattere præsenterer og analyserer seks bløde fremgangsmåder, der ofte anvendes ved strategiudvikling og planlægning. Forfatterne kalder dem bløde, fordi de i modsætning til matematisk baserede modeller sætter deltagernes erfaringer og læring i centrum.

Bogen giver ved hjælp af eksempler og en sammenlignende analyse et fyldigt billede af, hvad de seks meget forskellige fremgangsmåder kan bruges til. De omfatter mere kendte metoder som SWOT-analysen, fremtidsværksteder og scenariemetodikken og mindre kendte som Strategic Option Development and Analysis, Strategic Choice Approach og Soft Systems Methodology.

Bogen henvender sig til ledere, konsulenter og medarbejdere i private og offentlige virksomheder og til lærere og studerende inden for management, organisation, psykologi og socialt arbejde.

Læs mere
Udgave 01, 1999 | 226 sider | ISBN 9788762901766

Pris

Papirbog
270,00 kr
Medlemspris
216,00 kr