Kirsten Ketscher


Udgivelser

Socialretlige udviklinger og udfordringer

Sociale rettigheder får stadig større betydning for den enkelte og for fællesskabet.I denne bog belyses og problematiseres denne udvikling set i lyset af en række aktuelle emner, der inddrager europæiseringen og menneskerettighedernes stigende betydning - også for de nordiske velfærdsstater.

Bogen er inddelt i tre hovedtemaer

 • Socialrettens rolle i et moderne samfund
 • Beskyttelse af grundlæggende rettigheder
 • Børns sociale rettigheder

Under disse temaer behandler forfatterne en række forskellige spørgsmål:

 • Er der en for systemvenlig tradition i anke- og domspraksis?
 • Er den danske flexicuritymodel under pres af EU's principper om fri bevægelighed?
 • I hvilket omfang kan der tages sociale hensyn i kontraktsforhold?
 • I hvilket omfang er sociale rettigheder beskyttet i kraft af ejendomsretten?
 • Hvor langt rækker Menneskerettighedsdomstolens beskyttelse af sociale rettigheder?
 • Hvordan hænger kvinders sociale rettigheder sammen med fattigdomsbekæmpelse set i et udviklingsretligt perspektiv?
 • Omfatter børns ret til familieliv en ret til omsorg?
 • Har børn en selvstændig ret til sundhed?
 • Hvor langt rækker børns ret til en grundlæggende uddannelse?
Læs mere
Udgave 01, 2008 | 172 sider | ISBN 9788757417883

Pris

Papirbog
225,00 kr
Medlemspris
180,00 kr

Offentlig børnepasning i retlig belysning

Denne bog er et juridisk studie af den offentlige børnepasning. Behovet for offentlig børnepasning analyseres udfra kvinders traditionelle pligt til selv at tage sig af deres børn, og forfatteren opstiller en generel model til forståelse af forsørgelsesretlige sammenhænge. Fremstillingen lægger vægt på en undersøgelse af forældrenes individuelle rettigheder i forhold til den offentlige børnepasningsservice.

De rettigheder, der bl.a. behandles er

- retten til plads

- optagelse og opsigelse

- forældrebetaling

- krav til børnepasningens indhold og serviceniveau

- forældreindflydelse

Derudover behandler bogen en række emner som social planlægning, retskildestruktur og forsørgelsesrettigheders grundlovsværn.

Forfatteren er jurist og professor ved Københavns Universitet. Denne bog er forfatterens doktorafhandling.

Læs mere
Udgave 01, 1990 | 504 sider | ISBN 9788757451306

Pris

Papirbog
780,00 kr
Medlemspris
624,00 kr