Karin Schwarz Revsbeck Rasmussen


Udgivelser

Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet

i et EU-retligt perspektiv

Med udgangspunkt i EU-retten indeholder denne bog en analyse af gældende ret for så vidt angår udstrækningen af momsfritagelsen af leverancer inden for sundhedsområdet jf. momssystemdirektivets art. 132, stk.1, litra b-e. I forlængelse heraf belyses dansk national regulering og praksis, med særlig fokus på mulige uoverensstemmelser mellem den EU-retlige og nationale regulering og praksis. 

Bogen omhandler blandt andet:

  • EU-rettens fortolkningsprincipper med særlig fokus på momsretten
  • Det fælles europæiske momssystem og momsfritagelserne indplacering heri
  • Det materielle og subjektive anvendelsesområde for momsfritagelserne indenfor sundhedsområdet 
Læs mere
Udgave 01, 2013 | 413 sider | ISBN 9788757431599

Pris

E-bog Papirbog
350,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 360,00 kr