Jørgen Lykkegård


Udgivelser

Handelsagentloven

Med kommentarer

Nærværende udgave af kommentaren til lov om handelsagenter og handelsrejsende er en opdatering med de seneste års retspraksis og teori inden for retsområdet.

Kommissionen har i medfør af meddelelsen COM (2013) 685 final, »Målrettet og effektiv regulering (REFIT): resultater og næste skridt« dateret 2. oktober 2013, besluttet, at der bl.a. skal foretages en evaluering af Rådets direktiv af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (86/653/EØF) med henblik på en eventuel forenkling og reduktion af lovgivningens reguleringsrelaterede omkostninger og byrder. Der er ikke medtaget materiale efter den 1. august 2014.

Udforsk flere bøger inden for formue-, erstatnings- og forsikringsret
Læs mere
Udgave 02, 2014 | 269 sider | ISBN 9788757428995

Pris

E-bog Papirbog
607,50 kr 675,00 kr
Medlemspris Medlemspris
486,00 kr 540,00 kr