Jørgen Frode Bakka


Udgivelser

Organisationsteori

Struktur, Kultur, Processer

Bogen giver både en nyttig oversigt over hovedemner i organisationsforskningen og en dyberegående analyse af aktuelle problemområder med udgangspunkt i tre hovedpunkter:

  •    Strukturperspektivet, som lægger vægt på opbygningen af organisationer, både på det formelle og

       uformelle plan.
  •    Kulturperspektivet, som kaster lys over udviklingen af værdier, normer og symboler i organisationer.
  •    Procesperspektivet, som drejer sig om beslutninger, usikkerhed, motivation, strategi og forandringer

       af organisationer.

Organisationen er livsnerven i samfundet, og teorier om organisationen spiller en vigtig rolle i diskussioner om ledelse og magtfordeling, motivation og kultur, strategi og forandring. Organisationsteorien dyrkes inden for flere forskellige discipliner som organisationspsykologi, organisationsøkonomi og organisations-sociologi. Forfatterne afspejler i denne bog, hvordan disse discipliner hænger sammen og hvordan de danner et fælles grundlag for diskussioner.

Et særkende for denne nye udgave er en faglig ajourføring og nye cases.

 Udforsk flere bøger inden for Organisation & ledelse Supplerende materiale Cases til organisationsteori
Læs mere
Udgave 06, 2014 | 375 sider | ISBN 9788762904255

Pris

E-bog Papirbog
351,00 kr 390,00 kr
Medlemspris Medlemspris
280,80 kr 312,00 kr

Organisationsteoriens klassikere

Fra Clausewitz og Weber til Simon og Drucker

Klassikerne er milepæle i organisationsteoriens turbulente historie. De viser fagets konflikter og gennembrud, effektivitetens mange problemer, bureaukratiets lange skygge, betydningen af ledelse og lederuddannelse. "Organisationsteoriens klassikere" er nøglen til en vigtig kulturel kapital.

Denne 2. udgave er udvidet med tekster af Carl von Clausewitz og Chris Argyris, og præsenterer nu et udvalg af 17 klassikere, dækkende fra begyndelsen af 1900-tallet til 1970. De er alle oversat til dansk for at nå ud til en større læserkreds. Til hver af teksterne er der en kort introduktion.

Læs mere
Udgave 02, 2008 | 297 sider | ISBN 9788762903173

Pris

Papirbog
425,00 kr
Medlemspris
340,00 kr