Jørgen Blomqvist


Udgivelser

International ophavsret

Denne bog er blevet til, fordi der har manglet en samlet fremstilling på dansk af de europæiske og internationale regler, som gælder på ophavsrettens og de nærtstående rettigheders område. Det er et omfattende og undertiden kompliceret stof, som hidtil har måttet nøjes med korte omtaler i værker, som i øvrigt har koncentreret sig om de danske retsregler.

Emnet international ophavsret har fået fornyet aktualitet og betydning med Danmarks tiltrædelse - samtidig med resten af EU - af WIPOs såkaldte internettraktater, WCT og WPPT, med virkning fra marts 2010.

Der er ikke tidligere lavet en monografi af denne art om dette emne i Norden. Formålet med denne fremstilling er først og fremmest at give en så fyldig introduktion til emnet, at læseren får mulighed for at forstå - og i praksis anvende - de europæiske og internationale regler.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 502 sider | ISBN 9788757421385

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr