Jesper Lau Hansen


Udgivelser

Værdipapirhandelsloven

med kommentarer

Værdipapirhandelsloven med kommentarer foreligger nu i sin 13. udgave.

Værket består af to bind:

Bind I - Loven

Enhver, der beskæftiger sig med værdipapirer og lignende finansielle instrumenter, kommer i kontakt med den omfattende værdipapirhandelslov.

Værdipapirhandelsloven, der er den centrale hovedlov på kapitalmarkedet, regulerer: 

  • Værdipapirhandel
  • Indretningen og driften af fondsbørser og autoriserede markedspladser
  • Prospekter
  • Oplysningsforpligtelser for selskaber, aktionærer og handlende
  • Overtagelsestilbud og take-overs
  • Insiderhandel og kursmanipulation
  • Værdipapircentraler og udstedelse af dematerialiserede værdipapirer
  • Clearing og afvikling af værdipapirer og betalinger
  • Kontrol med regnskaber
  • Sikkerhed i finansielle instrumenter

Bind II - Kommentaren

Kommentarer inddrager praksis, både domme og administrative afgørelser, og redegør derved for gældende dansk ret og for de enkelte bestemmelsers baggrund i EU-retten og deres forhistorie gennem tidligere lovændringer. 

Bogen udkommer også som onlineværktøj, der opdateres fire gange årligt. Gå til Værdipapirhandelsloven online.


Om forfatteren

Jesper Lau Hansen, cand.jur. LL.M (Canteb.), Dr.jur., er ansat som professor ved Juridisk Institut, Københavns Universitet med speciale i kapitalmarkedsret. Læs mere om Jesper Lau Hansen.


Udforsk flere bøger inden for jura


Læs mere
Udgave 13, 2017 | 891 sider | ISBN 9788757439298

Pris

Papirbog
1.950,00 kr
Medlemspris
1.560,00 kr

Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten

Få en grundig indføring i selskabsretten og kapitalmarkedsretten. Bogen gennemgår de fundamentale principper og hensyn, der ligger bag reguleringen af handel med finansielle instrumenter på børserne samt regulering af de selskaber, som agerer på kapitalmarkedet.

De grundlæggende forhold og den praktiske indretning af kapitalmarkedet forklares i et let tilgængeligt sprog, og samtidig fremstilles det nye finansielle tilsyn i EU, dets myndigheder og regelskabelsen på europæisk og nationalt niveau. Læsning af titlen kræver ingen særlige forudsætninger.

Udforsk flere bøger inden for selskabsret
Læs mere
Udgave 01, 2014 | 380 sider | ISBN 9788757433128

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Fondsbørsen

Bogen besvarer spørgsmålet om det overhovedet giver mening at tale om en dansk fondsbørs, når børsmæglere fra deres kontorer i udlandet kan handle direkte på Københavns Fondsbørs og spørgsmålet om hvad den egentlige forskel mellem en værdipapirhandler og en fondsbørs er. Samtidig belyser bogen vigtige aspekter som:

• Hvordan er børsernes udvikling forløbet fra at være en generelt lukket verden i dag?

• Hvilke rammer sætter EU?

• Hvad kan en fondsbørs være?

• Hvordan er stillingen i gældende ret?

• Hvordan er beskyttelsesniveauet i gældende dansk børsret?

Læs mere
Udgave 01, 1999 | 308 sider | ISBN 9788757490237

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr