Jens Vikner


Udgivelser

Arbejdsgiverens arbejdsskadeansvar

PRESSEMEDDELELSE november 1993

Denne 2. udgave af "Arbejdsgiverens arbejdsskadeansvar" er en ajourført og detaljeret fremstilling af arbejdsgiverens privatretlige erstatningsansvar over for sine ansatte i forbindelse med arbejdsskader. Arbejdsskadeansvaret angår primært erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte. De øvrige erstatningsposter, der dækkes af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, er dog kort omtalt i indledningskapitlet.

Fremstillingen bygger på en udførlig analyse af samtlige offentliggjorte retsafgørelser fra 1950 til og med september 1993 samt i vidt omfang på domme fra utrykt retspraksis. Bogen er struktureret således, at den med fordel kan tjene som en praktisk håndbog for advokater, retsvæsnet, forsikringsselskaber, faglige organisationer, firmaer m.fl.

Læs mere
Udgave 02, 1993 | 189 sider | ISBN 9788757455014

Pris

Papirbog
760,00 kr
Medlemspris
608,00 kr