Jens Hoff


Udgivelser

Klimaets kommunale tilstand

Klimapolitik i danske kommuner

Hvad får en lille landsby tæt på Herning til at beslutte sig for at gennemføre en 25% reduktion af sin CO2-udledning? Der er hverken lovgivning eller andre krav fra skiftende regeringer, som tvinger kommunerne til at være pionerer på klimaområdet. Alligevel har flertallet af landets kommuner ambitiøse klimamål og strategier. Spørgsmålet er, om det er idealisme, grønne bekymringer eller simpel egeninteresse, der ligger bag?

Klimaets kommunale tilstand undersøger, hvorfor landets kommuner tilsyneladende har kastet sig ud i en kommunal »klimarevolution«. På baggrund af to spørgeskemaundersøgelser gennemført i samtlige af landets kommuner i 2011 og 2014 samt 36 interviews med borgmestre, kommunalpolitikere og klimamedarbejdere svarer bogen på, hvad kommunerne foretager sig på klimaområdet, hvorfor de handler, hvordan de handler og med hvem, de udfører deres forskellige klimaaktiviteter.

Bogen giver således et unikt indblik i kommunernes klimapolitik. Bogen henvender sig til professionelle og politikere, som arbejder med kommunal og national klimapolitik samt studerende med interesse for klimapolitik og samarbejdsdrevet forvaltning og lokalpolitik.

 

Om forfatterne:

Jens Hoff er professor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han arbejder med klima- og bæredygtighedspolitik; især set i et borger og lokalsamfundsperspektiv. Fra 2010-14 ledede han det tværdisciplinære CIDEA-projektet med fokus på, hvordan borgere og fællesskaber engageres i arbejdet med at nedbringe deres CO2-fodspor. Han er nu engageret i et projekt om udvikling og implementering af det grønne BNP.

Mikkel Giver Kjer er analytiker på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Han arbejder med implementering af offentlig politik, navnligt offentlig ledelse med særligt fokus på skoleledelse samt offentlige ansattes holdninger, adfærd og reaktioner på lovgivning. 

 

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 138 sider | ISBN 9788757434293

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr

Demokrati fra neden

Casestudier fra en dansk kommune

PRESSEMEDDELELSE november 2000

"Demokrati fra neden" belyser det danske demokrati "nedenfra" - som det leves og opleves i hverdagen af den enkelte borger i det nære og lokale samfund. Der stilles skarpt på forestillingen om, at de formelle repræsentative politiske kanalers betydning mindskes, og at vi bevæger os i retning af "netværkssamfundet", hvor politikken fastlægges i et kompliceret samspil mellem forvaltere, ildsjæle, virksomheder, politikere og medier.

På denne baggrund rejses fundamentale spørgsmål: Hvordan og hvor skabes den lokale politik? Skabes der nye politiske institutioner, og hvordan virker de i forhold til borgernes muligheder for at gøre en forskel i politik og borgernes politiske og demokratiske identitet? Hvad sker der med politiker- og forvalterrollerne? Og hvordan påvirkes den politiske styrings demokratiske karakter? Forværres eller forbedres det lokale demokrati?

Spørgsmålene besvares med udgangspunkt i en række dybdeborende casestudier fra Skanderborg kommune. Studierne demonstrerer fremkomsten af en række nye former for demokratiske dilemmaer, som synes uundgåelige, men som også er produktive både i forhold til udviklingen af politisk-demokratisk kultur i Danmark og i forhold til teori herom. Bogen kaster lys over en række lokale politikprocesser og den lokale styrings demokratiske karakter, og forsøger igennem sit begrebsapparat, at bringe diskussionen og demokrati i netværkssamfundet i et væsentligt skridt fremad.

Læs mere
Udgave 01, 2000 | 368 sider | ISBN 9788757402841

Pris

Papirbog
470,00 kr
Medlemspris
376,00 kr