Jens Fejø


Udgivelser

EU-Konkurrenceret

Almindelig del

Med den 5. udgave af EU-Konkurrenceret er der sket en omfattende opdatering, hvor den seneste udvikling i den konkurrenceretlige regulering samt udviklingen i praksis inddrages.

Bogen indeholder en systematisk gennemgang af reglerne, der forbyder konkurrencebegrænsende aftaler samt misbrug af dominerende stilling. Endvidere behandles reglerne om fusionskontrol og de særlige regler om offentlige og privilegerede virksomheder samt statsstøttereglerne. Afslutningsvis gennemgås procedurereglerne inden for EU-konkurrenceretten.

Økonomisk teori har i takt med moderniseringen af EU-konkurrenceretten fået en større betydning for reglernes udformning og som grundlag for praksis. Dette er søgt afspejlet i behandlingen af de forskellige regelsæt

Bogen henvender sig til teoretikere, studerende samt praktikere, som opererer inden for konkurrencerettens felt.

Se flere bøger inden for EU-ret og international ret

Læs mere
Udgave 05, 2014 | 851 sider | ISBN 9788757429039

Pris

E-bog Papirbog
855,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
684,00 kr 760,00 kr

Festskrift til Ruth Nielsen

Liber Amicarum et Amicorum

Med dette festskrift hyldes professor dr. Jur. Ruth Nielsen i anledningen af hendes 67 års fødselsdag d. 7. juni 2013. Ruth Nielsen har siden hun færdiggjorde jurastudiet som 21-årig været engageret i undervisning og forskning. Ruth Nielsen har gjort sig særlig bemærket inde for arbejdsret, EU ret, ligestilling, kvinderettigheder og en række forskellige juridiske emner. Bidragsyderne til dette festskrift har i så vid udstrækning ønsket at afspejle Ruth Nielsens alsidige forskningsområde. 

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 438 sider | ISBN 9788757429312

Pris

Papirbog
625,00 kr
Medlemspris
500,00 kr