Jens-Christian Bülow


Udgivelser

Loven - om udarbejdelse af lovforslag

Loven er i praksis den vigtigste retskilde i Danmark. Det er derfor væsentligt, at de lovforslag, der fremsættes for Folketinget, er af høj kvalitet. Et lovforslags kvalitet har navnlig betydning for Folketingets arbejde med lovforslaget under lovgivningsprocessen og for den efterfølgende anvendelse af loven i samfundet, herunder ved domstolene og i forvaltningen.

Denne bog er i første omgang et praktisk arbejdsredskab for ansatte i centraladministrationen til brug for udarbejdelse af lovforslag. Bogen vil imidlertid også være af interesse for andre, der ønsker indblik i lovgivningsprocessen.

I bogen gennemgås en række forhold af betydning for kvaliteten af et lovforslag. Dette omfatter bl.a. loves affattelse, de indholdsmæssige krav til lovgivningen, lovgivning i tilknytning til internationalt samarbejde samt lovgivningsproceduren.

 

Læs mere
Udgave 01, 2002 | 218 sider | ISBN 9788757404357

Pris

Papirbog
530,00 kr
Medlemspris
424,00 kr

Forvaltningsloven 25 år

Den 1. januar 2012 er det 25 år siden forvaltningsloven trådte i kraft. Forvaltningsloven har haft stor betydning for sagsbehandlingen i det offentlige - og dermed også udviklingen af den almindelige forvaltningsret. I den anledning udgives dette festskrift.

Udgivelsen er støttet af Margot og Thorvald Dreyers Fond.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 330 sider | ISBN 9788757424386

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr