Janne Rothmar Herrmann


Udgivelser

Retten om de døde

I en retlig optik opfattes døden som den tilstand, der afslutter livet. Døden har retlig interesse på flere områder. At blive erklæret død udgør først og fremmest den største rettighedsfortabelse for individet, vi har i retssystemet. Evnen til retligt at råde over sine rettigheder forsvinder. Ejendom falder i arv og en række rettigheder overgår. De praktiske og retlige konsekvenser af døden er omkalfatrende for individets status og retsstilling, og der er derfor givet omfattende regler for, hvem der kan konstatere dødens indtræden og hvilke betingelser, der skal være opfyldt.

Centrum for denne fremstilling er den døde. Bogen bygger på en række forskellige retlige discipliner, hvor retsstillingen for afdøde og afdødes efterladte har karakter af specialdiscipliner. Denne tværgående tilgang belyser, at der savnes en samlet lovgivningsmæssig tilgang til emnet.

Definitionen af menneskets død er også udgangspunktet for en etisk diskussion om livets afslutning. Desuden hænger definitionen af døden i sidste instans også sammen med definitionen af personbegrebet.

Beror beskyttelsen af afdøde på hensynet til den afdøde selv – og i så fald, hvor længe efter døden vedbliver det afdøde individ med at være beskyttelsesværdigt? Er der andre hensyn, der kan begrunde, at individet fortsat nyder nogen retsbeskyttelse også efter døden? Disse spørgsmål sætter bogen fokus på med henblik på at forstå de dødes status i retten. Om forfatteren

Janne Rothmar Herrmann er lektor i bioret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 191 sider | ISBN 9788757434583

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

Ret, privatliv og teknologi

"Ret, privatliv og teknologi" sætter særligt fokus på IT teknologien, herunder internettet og på bioteknologien. Blandt bogens emner er sociale medier, mobil kommunikation, terrorbekæmpelse, dna profilering, genetiske oplysninger, tv-overvågning m.v.

Disse og andre emner tematiseres i bogen - alle under perspektivet om, at den almindelige samfundsmæssige opfattelse af de retlige grænser for privathed og personlighed er under forandring.

Læs mere
Udgave 03, 2013 | 336 sider | ISBN 9788757427158

Pris

E-bog Papirbog
445,50 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
356,40 kr 396,00 kr

Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg

Om håndteringen af retlige hybrider
Læs mere
Udgave 01, 2008 | 400 sider | ISBN 9788757492347

Pris

E-bog
360,00 kr
Medlemspris
0,00 kr