Jan Pedersen


Udgivelser

Skatte- og afgiftsstrafferet

"Skatte & afgiftsstrafferet" er en hånd- og lærebog om strafansvaret ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Bogen indeholder en almindelig del omhandlende strafansvarets grundbetingelser, således som de aktualiseres i skatte- og afgiftsstrafferetten, samt en speciel del omhandlende en gennemgang af straffebestemmelserne i skattekontrollen, kildeskatteloven, opkrævningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og momsloven. Gennemgangen suppleres med en indgående behandling af praksis.

Læs mere
Udgave 03, 2009 | 480 sider | ISBN 9788757416718

Pris

E-bog Papirbog
720,00 kr 800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
576,00 kr 640,00 kr

Transfer Pricing

Læs mere
Udgave 01, 1998 | 332 sider | ISBN 9788757490862

Pris

E-bog
632,00 kr
Medlemspris
0,00 kr

Lovsamling 2018/2 – Skatteret

af Jan Pedersen (red.)

Skatteretten er udførligt sammensat i denne lovsamling, hvilken er udarbejdet med henblik på at understøtte faget skatteret på jurastudiets kandidatdel. Desuden kan bogen med fordel anvendes i al undervisning inden for skatteret på højere læreanstalter. Indholdet er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen.

Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. juli 2018

Læserens overblik sikres, da ikrafttrædelsesbestemmelser kun i begrænset omfang er medtaget under hensyn til bogens overskuelighed. Bestemmelser, som træder i kraft senere, er medtaget og markeret som kommende ændringer. 

Lovsamling 2018/2 - Skatteret er en del af serien Lovsamlinger, som består af flere relevante og opdaterede lovsamlinger, hvor alle henvender sig til studerende og praktikere.

 

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo august 2018.

Læs mere
Udgave 07, 2018 | 656 sider | ISBN 9788757440492

Pris

Papirbog
340,00 kr
Medlemspris
272,00 kr