Ida Elisabeth Koch


Udgivelser

Grundloven og Menneskerettigheder

Danmarks grundlov blev vedtaget i 1849, og den seneste ændring blev gennemført i 1953. Rettighedskataloget er i hovedsagen uændret fra midten af forrige århundrede og frem til i dag. Den politiske, sociale og økonomiske udvikling har i den mellemliggende periode skabt nye problemstillinger og nye behov for at beskytte det enkelte individs rettigheder.

Denne antologi har 25 bidrag, som samler sig om fire overordnede temaer:

  • Menneskerettighedernes grundlag og udvikling
  • Rettighedstyper og beskyttelsesproblemer
  • Nationale kontrolmekanismer
  • Internationale kontrol- og implementeringsmekanismer

Artiklerne tegner samlet et billede af, hvordan Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, EF- og EU-traktaterne samt FN-konventionerne gennem de seneste år i langt videre omfang end grundloven har præget den danske lovgivning og praksis. En interaktion mellem de internationale kontrolorganer på menneskerettighedsområdet og de nationale domstole må finde sted, for at udviklingen af menneskerettighederne i Danmark til stadighed kan være forankret i en dansk retskultur og en bred folkelig humanisme.

Læs mere
Udgave 01, 1997 | 534 sider | ISBN 9788757400236

Pris

Papirbog
110,00 kr
Medlemspris
88,00 kr

Protecting the Rights of Others

Festskrift til Jens Vedsted-Hansen

This book is a testament to Jens Vedsted-Hansen’s respect among his peers as well as his impressive academic impact in honour of his 60th birthday.

With the title “Protecting the Rights of Others” the authors encompass Jens Vedsted-Hansen’s impressive and wide spreading academic work. Jens’ work spans varied topics within the legal discipline which is reflected in this book covering areas such as Danish administration, asylum, immigration and social law, as well as international refugee law, human rights and criminal law.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 644 sider | ISBN 9788757427363

Pris

Papirbog
775,00 kr
Medlemspris
620,00 kr