Henrik Stevnsborg


Udgivelser

Magt, krig og centralisering

Dansk politi 1945-2007

Magt, Krig og centralisering - Dansk Politi 1945 - 2007”…Under en fodboldkamp i Parken den 28. april 2005 mellem FC København og Malmö FF kom FCK foran 2-1 i 2. halvleg. De svenske tilskuere på Tribune D blev aggressive, og der opstod tumult på tilskuerrækkerne. Civilt politi greb ind og tildelte 25 tilskuere 50 slag med stav. Om det ene af disse slag skrev rigsadvokaten senere, at ”politiassistenten, mens han var optaget af en anden episode, i løbet af ganske kort tid og uden i tilstrækkeligt omfang at orientere sig om, hvem eller hvor han ramte, vendte sig rundt og svang sin stav med stor kraft oppe fra og ned, hvorved han ramte NN i hovedet. 

Hele situationen var ubestrideligt kaotisk. Alligevel burde politiassistenten ”have orienteret sig med henblik på at sikre sig, at betingelserne for anvendelsen af stav var til stede, og at anvendelsen i givet fald kunne ske i overensstemmelse med reglerne herom”. Rigsadvokaten fandt derfor slaget kritisabelt. Sagen er kendt som ”Parken-sagen”. Den er en påmindelse om, at politiet er en myndighed, der kan bruge fysisk magt for at få sine påbud og forbud efterlevet. Sagen er imidlertid også en påmindelse om, at der er grænser for politiets lovlige magtudøvelse…Denne bogs første del handler netop om politiet og magten. Bogens anden del skildrer rollefordelingen mellem politi og forsvar samt de øvrige aktorer i beredskabet under Den Kolde Krig. Og bogens tredje del afdækker den konfliktfyldte balancegang mellem et decentraliseret og et centraliseret politi. Tilsammen udgør bogens tre dele en lang beretning om politiets dramatiske udvikling fra et gammeldags ”politivæsen” i 1945 til ”virksomheden politiet” i 2007.

Bogen bygger på politiets egne sager.

 

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 542 sider | ISBN 9788757436297

Pris

Papirbog
420,00 kr
Medlemspris
336,00 kr

Dansk Forvaltningshistorie I.

Stat, forvaltning og samfund. Fra middelalderen til 1901.

Bogen handler om kongedømmet, forvaltningen og opbygningen af en centraliseret stat i 1500- og 1600-tallet, om enevælden og overgangen til folkestyret. De tidligere forvaltninger, f.eks. finans-, justits-, udenrigs- og militærforvaltningen, beskrives.

"Dansk Forvaltningshistorie I" er rigt illustreret i farver og fremstår i flot læderpræget indbinding.

Læs mere
Udgave 01, 2000 | 1008 sider | ISBN 9788757476910

Pris

Papirbog
570,00 kr
Medlemspris
456,00 kr